Tuesday, October 19, 2010

Matlamat

Tidak boleh para pelajar bermatlamat mnuntut ilmu untuk tujuan mncari pangkat, harta kekayaan dan kebesaran, menindas orang bodoh serta membanggakan diri di hadapan teman-teman.